Menu

PRIVACYSTATEMENT BUZZCAPTURE B.V.

Buzzcapture is een online zoekmachine waarmee we openbare data doorzoeken van bronnen als social media, blogs, nieuwssites en fora. Onze klanten gebruiken deze openbare data voor hun eigen dienstverlening.

In dit privacystatement leest u hoe Buzzcapture B.V. (“Buzzcapture”) omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. Buzzcapture is de verantwoordelijke (als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens) voor haar eigen verwerking van persoonsgegevens.

Dit privacystatement ziet alleen toe op de verwerking van persoonsgegevens die Buzzcapture zelf verzamelt als verantwoordelijke. Daarnaast biedt Buzzcapture haar klanten een tool, voor de inzet van reputatiemanagement en webcare. Via deze tools kan een klant van Buzzcapture persoonsgegevens van haar klanten of gebruikers opslaan en bewerken. Buzzcapture fungeert daarbij als bewerker van haar klanten en sluit met hen een bewerkersovereenkomst af.

Buzzcapture is gevestigd te (1506 MA) Zaandam aan de Korte Hogendijk 2 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34258960.

Persoonsgegevens die Buzzcapture zelf verzamelt

Buzzcapture verwerkt openbare data van personen die actief zijn op internet. De bronnen waar Buzzcapture deze persoonsgegevens vandaan haalt zijn sociale media, blogs en andere platformen waar gebruikers actief informatie delen op internet.

Zo verzamelt Buzzcapture onder meer berichten die gebruikers van sociale media plaatsen op hun openbare profiel. Buzzcapture kan uiteraard geen berichten inzien die worden geplaatst in het afgeschermde profiel van een gebruiker, ook niet als deze vervolgens door een ander worden gedeeld.

Klanten van Buzzcapture kunnen onze zoekmachine gebruiken om een groot aantal online kanalen in één keer te doorzoeken en statistieken op te stellen. Zo kunnen onze klanten bijvoorbeeld achterhalen wat er in het openbaar over hun merk wordt geschreven.

Doeleinden verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren aan onze klanten. Dit houdt in dat wij persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

A. het doorzoekbaar maken van openbare media;
B. het bieden van diensten en producten aan onze klanten;
C. het uitvoeren van trend- en statistische analyse;
D. om onze websites, tools en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;
E. om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Verstrekking van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Buzzcapture gebruik maken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners zullen optreden als (sub)bewerker en de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van Buzzcapture verwerken. Met deze (sub)bewerkers sluit Buzzcapture een bewerkersovereenkomst.

Beveiliging

Buzzcapture heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Dit gebeurt ook om de toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. Buzzcapture doet dat onder andere door:

A. het opstellen, onderhouden, controleren en naleven van procedures;
B. fysieke toegangsbeveiliging;
C. digitale toegangsbeveiliging;
D. communicatie Beveiliging (onder andere encryptie);
E. het scheiden van omgevingen en data;
F.monitoring, waaronder onder andere (toegang, beschikbaarheid en wijzigingen);
G. interne en externe audits.

Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde en worden indien nodig aangevuld of verscherpt.

Verzet, inzage, correctie en verwijdering persoonsgegevens

Buzzcapture bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. U kunt persoonsgegevens die op u betrekking hebben inzien, laten corrigeren of onder omstandigheden laten verwijderen. De contactgegevens van Buzzcapture treft u onderaan de pagina.

Wijzigen van het privacystatement

Buzzcapture kan dit privacystatement aanpassen. Wij raden u aan dit privacystatement regelmatig te bekijken.

Contact

Vragen over dit privacystatement kunnen – o.v.v. “Privacystatement” – worden gericht aan:

Buzzcapture B.V.
Korte Hogendijk 2
1506 MA Zaandam
E: privacy@buzzcapture.com of via ons contactformulier.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 12-07-2017.

Sluiten

Vraag direct een demo aan

    Wat zijn de voordelen van Buzzcapture?

  • Monitoren van alle online en offline media
  • Dagelijkse nieuwsvoorziening per e-mail
  • Handmatige en automatische sentimentanalyse
  • ROI/Mediawaarde meten geïntegreerd
  • Dynamische rapportages maken
  • Geïntegreerde webcaremodule
Vul het onderstaande formulier in en wij nemen spoedig content met je op om een demo in te plannen.